Guiscafrè Danús, J. (2014) “Arxivers, filòlegs o folkloristes: per fer què i amb quines eines?”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (3), pp. 37–48. doi: 10.17345/elop201437-48.