Valriu Llinàs, C. (2022) “Adelaida Ferré i Gomis, folklorista: l’art de brodar rondalles”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), pp. 221–222. doi: 10.17345/elop2021221-222.