Muñoz Marzá, T. (2022) “La narració oral professional: una proposta d’anàlisi des de l’etnopoètica”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), pp. 101–117. doi: 10.17345/elop2021101-117.