Camps Girona, J. (2022) “La llegenda de Muhàmmad V i la lluna: una interpretació política”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), pp. 51–60. doi: 10.17345/elop202151-60.