Vibot Railakari, T. (2020) “La llegenda”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (9), pp. 172–176. doi: 10.17345/elop2020172-176.