Gisbert Muñoz, F. (2019) “Història de la literatura popular catalana”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (8), pp. 142–147. doi: 10.17345/elop2019142-147.