Gelabert i Miró, M. M. (2018) “El tractament de la dona com a pensadora en l’Aplec de rondaies mallorquines d’Antoni M. Alcover”, Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (6), pp. 11–26. doi: 10.17345/elop201711-26.