Muñoz Marzá, Tània. (2021) 2022. “La Narració Oral Professional: Una Proposta d’anàlisi Des De l’etnopoètica”. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, no. 10 (January):101-17. https://doi.org/10.17345/elop2021101-117.