Gisbert Muñoz, Francesc. 2019. “Història De La Literatura Popular Catalana”. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, no. 8 (December):142-47. https://doi.org/10.17345/elop2019142-147.