Guiscafrè Danús, J. (2014). Arxivers, filòlegs o folkloristes: per fer què i amb quines eines?. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (3), 37–48. https://doi.org/10.17345/elop201437-48