Valriu Llinàs, C. (2022). Adelaida Ferré i Gomis, folklorista: l’art de brodar rondalles. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), 221–222. https://doi.org/10.17345/elop2021221-222 (Original work published December 22, 2021)