Muñoz Marzá, T. (2022). La narració oral professional: una proposta d’anàlisi des de l’etnopoètica. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), 101–117. https://doi.org/10.17345/elop2021101-117 (Original work published December 22, 2021)