Camps Girona, J. (2022). La llegenda de Muhàmmad V i la lluna: una interpretació política. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (10), 51–60. https://doi.org/10.17345/elop202151-60 (Original work published December 22, 2021)