Julià i Garriga, J. (2020). La cançó popular de la Cerdanya i el teatre de Jordi Pere Cerdà. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (9), 65–80. https://doi.org/10.17345/elop202065-80