Gisbert Muñoz, F. (2019). Història de la literatura popular catalana. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (8), 142–147. https://doi.org/10.17345/elop2019142-147