Gelabert i Miró, M. M. (2018). El tractament de la dona com a pensadora en l’Aplec de rondaies mallorquines d’Antoni M. Alcover. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (6), 11–26. https://doi.org/10.17345/elop201711-26