Estudi i edició de tres versions de La Ventafocs i les germanastres (ATU 480 + 510A) recollides per Adelaida Ferré i Gomis

Autors/ores

  • Laura Villalba Arasa Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2015155-173

Paraules clau:

rondalla, ATU 510A, ATU 480, Adelaida Ferré, combinació

Resum

A partir de l’estudi de tres versions del tipus internacional 510A, corresponent a la rondalla catalana La Ventafocs i les germanastres, que tenen com a característica comuna el fet d’estar precedides pel tipus ATU 480, La noia caritativa i la germanastra malcarada, en el text de l’article s’estudia la freqüència de la combinació en l’àmbit lingüístic català i en altres àmbits lingüístics que l’hi són propers com ara l’espanyol, el portuguès i el francès, per tal de provar-ne l’eficiència. A partir de l’edició i l’estudi de les tres versions que Adelaida Ferré i Gomis (Barcelona 1881-1955) va recollir en tres poblacions catalanes, s’analitzen les característiques que permeten catalogar-les sota els tipus ATU 480 + 510A per ampliar, així, el corpus de relats que en l’àmbit lingüístic català combinen aquests dos tipus i que actualment estan llistats en divuit.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ALCOVER, Antoni M. (2006): Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó. Mallorca: Editorial Moll.

CAMARENA LAUCIRICA, Julio; Maxime CHEVALIER (1995): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos maravillosos. Madrid: Gredos.

CARDIGOS, Isabel (2006): Catalogue of Portuguese Folktales. With the collaboration of Paulo CORREIA i J. J. DIAZ MARQUES. Folklore Fellows’ Communications 291. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

DELARUE, Paul; Marie-Louise TENÈZE (1964): Le conte populaire français. Volum II [Contes merveilleux, deuxième partie]. París: Éditions Maisonneuve et Larose.

GUISCAFRÈ, Jaume (2008): El rondallari Aguiló: transcripció, catalogació i estudi introductori. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

OLRIK, Axel (1992): Principles for Oral Narrative Research. Bloomington: Indiana University Press.

ORIOL, Carme (2009): «Thumbling (ATU 700), a Folktale From Early Childhood». Dins Rolf Wilhelm BREDNICH (ed.): Erzählkultur. Beiträge zur Kulturwissenschaftlichen Erzählforschung. Berlín: Walter de Gruyter, p. 223-244.

ORIOL Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORIOL Carme; Josep M. PUJOL (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ROOTH, Anna Birgitta (1951): The Cinderella Cycle. Lund: CWK Gleerup.

ROBERTS, Warren E. (1994): The Tale of the Kind and the Unkind Girls: AaTh 480 and Related Tales. Detroit: Wayne State University Press.

SAMPER, Emili (2013): «Cels Gomis i Mestre: Biografia i narrativa folklòrica». Tesi doctoral dirigida per la Dra. Carme Oriol i Carazo i el Dr. Magí Sunyer i Molné. Tarragona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

SERRA I PAGÈS, Rossend (1908): «“Lo Fregallot”. Rondalla». Butlletí del Centre Excursionista de Lleida 1, núm. 9 (1 de setembre, 1908): 1-6.

UTHER, Hans-Jörg (2004) [ATU]: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Folklore Fellows’ Comunications 284, 285, 286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VILALBA ARASA, Laura (2014): «Adelaida Ferré i Gomis, folklorista. Edició, catalogació i estudi del seu corpus rondallístic». Tesi doctoral dirigida per la Dra. Carme Oriol Carazo i codirigida per la Dra. Montserrat Palau Vergés. Tarragona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

VILALBA ARASA (2015): «El procés de transcripció, edició i fixació d’un corpus inèdit a partir dels materials rondallístics d’Adelaida Ferré i Gomis». Dins Àngel VERGÉS; Vicent VIDAL (eds.): Etnopoètica: arxius i materials inèdits. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, p. 211-229.

Descàrregues

Publicades

17-12-2015

Com citar

Villalba Arasa, L. (2015). Estudi i edició de tres versions de La Ventafocs i les germanastres (ATU 480 + 510A) recollides per Adelaida Ferré i Gomis. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (4), 155–173. https://doi.org/10.17345/elop2015155-173

Número

Secció

Articles