Les llegendes sobre el naixement i la infantesa de Jesús a la tradició catalana

Autors/ores

  • Caterina Valriu Llinàs Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2015121-139

Paraules clau:

llegenda etiològica, evangelis, creença, flora, fauna

Resum

A la tradició catalana hi ha un gran nombre de llegendes que tracten del naixement i la infantesa de Jesús i que s’articulen entorn d’episodis dels evangelis. L’estudi revisa més de 150 d’aquests relats provinents de diversos indrets del domini lingüístic, els confronta amb les informacions que aporten els evangelis, n’analitza els personatges principals, les estructures narratives, els aspectes literaris, les funcions que acompleixen en el context social, la ideologia que vehiculen i la seva intencionalitat moral. Finalment, es constata l’abundància i varietat de materials, la relació amb les creences religioses i màgiques, la funcionalitat estructural i ideològica i la seva importància en el context dels gèneres narratius orals així com en l’imaginari col·lectiu.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

AADD (1992): La Bíblia de Montserrat. Andorra: Casal i Vall.

ALCOVER, Antoni M. (1936-72): «Ecos de la vida de Jesús, Maria i Josep». Dins Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Recó. Palma: Moll.

ALBERT-LLORCA, Marlène (1991): L’ordre des choses. París: Éditions du C.T.H.S / Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.

AMADES, Joan (1950): «I. Tradicions explicatives». Dins Folklore de Catalunya: Rondallística. Barcelona: Selecta, p. 859-1027.

BELTRAN, Rafael (2007): Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal. València: Universitat de València.

BERTRAN, Pau (1996): El rondallari català. Barcelona: Alta Fulla.

CAMPS, Francesc (2007): Folklore menorquí: de la pagesia. Tom I. Maó: Institut Menorquí d’Estudis.

CASEPONCE, Esteve (1972): «De Betlem al Calvari». Dins Rondalles. Barcelona: Balmes, p. 175-181.

CASTELLÓ, Joan (2004): «Es bou i sa mula», «Sa menta», «Anar de comares». Dins Rondalles eivissenques de quan el Bon Jesús anava pel món. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, p. 38-42.

CERDÀ, Jordi Pere (1961): «Les tres Maries». Dins Contalles de Cerdanya. Barcelona: Barcino, p. 45-50.

COLL, Pep (1993): «Plantes beneïdes». Dins Muntanyes maleïdes. Barcelona: Empúries, p. 307-308.

FERRER, Andreu (2009): «Per què fa sol tots els dissabtes», «Nius de cega», «Per què les mules no crien». Dins Llegendes de les Balears. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 284, 295-297.

GONZÀLEZ, Joaquim (1993): «Per què la mula no té fills?». Dins Rondalles del Baix Vinalopó: contes populars. Alacant: Aguaclara, p. 125-126.

LLORENS, Sara: «Perquè els llobins amarguen», «Perquè la ploma dels aucells no serveix i la carn sí». Dins Llegendes alacantines, 1929 [manuscrit conservat a la carpeta B-156 de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya; edició a cura de Joan BORJA (en premsa)]

ORIOL, Carme (2014): «Édition de la correspondance entre les folkloristes Walter Anderson et Joan Amades». Estudis de Literatura Oral Popular 3: 49-84. http://dx.doi.org/10.17345/elop201449-84

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2008): Index of catalan folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

RondCat: cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili http://rondcat.arxiudefolklore.cat [data de consulta: setembre de 2015]

QUINTANA, Artur (1979): «Per què les mules no poden criar?», «Per què el cap de la perdiu no es pot menjar». Dins Bllat colrat. Calaceit: I. E. Altoaragoneses / I. E. Baix Cinca / I. E. Ilerdencs / D. G. d’Aragó, vol. I, p. 161.

SANTOS, Aurelio (1993): Los Evangelios apócrifos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

UTHER, Hans-Jörg (2004) [ATU]: The types of international folktales. A classification and bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 vols. Folklore Fellows’ Communications 284-285-286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VALRIU, Caterina (2013): «Traditional balearic folktales associated with the Old Testament: types and structures». Estudis de Literatura Oral Popular 2: 213-225. http://dx.doi.org/10.17345/elop2013213-225

Descàrregues

Publicades

2015-12-17

Com citar

Valriu Llinàs, C. (2015). Les llegendes sobre el naixement i la infantesa de Jesús a la tradició catalana. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (4), 121–139. https://doi.org/10.17345/elop2015121-139

Número

Secció

Articles