(Algunes) variacions sobre el diable: una proposta de catalogació de dues llegendes satàniques

Autors/ores

  • Emili Samper Prunera Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2015107-120

Paraules clau:

Cels Gomis i Mestre, RondCat, llegenda, tipus, classificació

Resum

En el marc del projecte «RondCat: rondalles catalanes», dirigit per Carme Oriol i Josep M. Pujol, i la catalogació de rondalles que no tenen correspondència a l’índex internacional d’Aarne-Thompson-Uther [ATU], es proposa la creació de dos tipus nous: C-103 («Dimoni, on vas?») i C-113 (La fondària del gorg). El punt de partida és l’estudi de la llegenda satànica fet per Josep M. Pujol l’any 1994 («Variacions sobre el diable»), així com el corpus recollit pel folklorista Cels Gomis i Mestre (1841-1915). La proposta de creació dels dos tipus inclou la relació de les versions catalanes localitzades fins al moment.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ALSINA, Neus; M. Àngels JUBANY (1988): «Apunts per a una historia de Dosrius. Dosrius al primer terç de segle (1900-1933)». El Comú. Revista de Dosrius núm. 2: 14-19.

AMADES, Joan (1950): Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles-Tradicions-Llegendes). Barcelona: Selecta.

AMADES, Joan (1974): Folklore de Catalunya: Rondallística (Rondalles). Barcelona: Selecta.

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ÀUSTRIA-TOSCANA (1895): Rondayes de Mallorca. Würzburg. [Facsímil: Arxiu de Tradicions Populars 16. Palma de Mallorca: José G. de Olañeta, 1982.]

COLL, Pep (1989): Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Barcelona: La Magrana. [Primera edició: Barcelona: Edicions del Mall, 1986.]

COLL, Pep (1996): Viatge al Pirineu fantàstic. Barcelona: Columna.

COLL MONTEAGUDO, Ramon (2012): El Maresme fantàstic. Llegendes. Sant Vicenç de Castellet: Farell.

ESPINOSA, Aurelio M. (fill) (1996) [1987]: Cuentos populares de Castilla y León. Vol. I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

FERRER I GINART, Andreu (2009): Llegendes de les Balears. Edició a cura de Josep MASSOT I MUNTANER. Barcelona: Institut Menorquí d’Estudis/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

GOMIS I MESTRE, Cels (1883): «Encontorns de Dosrius (provincia de Barcelona)». Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana 6, núm. 60 (setembre 1883): 186.

GOMIS I MESTRE, Cels (1910): Zoologia popular catalana. Modismes, aforismes, creencias, supersticions, etc., etc. que sobre’ls animals hi ha a Catalunya, ab gran nombre de confrontacions. Barcelona: Tip. «L’Avenç», Centre Excursionista de Catalunya.

GOMIS I MESTRE, Cels (1987): La bruixa catalana. Aplec de casos de bruixeria, creences i supersticions recollits a Catalunya a l’entorn dels anys 1864 a 1915. Edició a cura de Cels GOMIS I SERDAÑONS. Barcelona: Editorial Alta Fulla.

GOMIS I MESTRE, Cels (2014): Zoologia popular catalana. Modismes, aforismes, creences, supersticions, que sobre els animals hi ha a Catalunya, amb gran nombre de confrontacions. La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà.

[GRFO] Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (1984): El folklore de Rupit i Pruit. Vol. ii. Narracions. Vic: Eumo Editorial.

JASON, Heda (2000): Motif, type and genre: a manual for compilation of indices & a bibliography of indices and indexing. Folklore Fellows’ Communications 273. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

MASPONS I LABRÓS, Francesc de Sales (1952): Tradicions del Vallès. Pròleg de F. MASPONS I ANGLASELL. Biblioteca Folklòrica Barcino 2. Barcelona: Barcino. [Primera edició: Barcelona: Estampa de la Renaixensa, 1876.]

MESTRES, Apel·les (1933): Llegendes i tradicions del Montseny. Contribució al folk-lor català. Barcelona: Salvador Bonavia, llibreter.

MESTRES, Apel·les (2004): Llegendes del Montseny. Selecció, introducció i notes de Carme RUBIO i M. Carme BERNAL. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

ORIOL, Carme (1984): «Aproximació a la rondallística de Joan Amades: catalogació i fonts». Tesi de llicenciatura dirigida pel Dr. Jaume Vidal. Universitat de Barcelona.

ORIOL, Carme (1999): «Les rondalles de Joan Amades i la seva relació amb fonts impreses anteriors». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, vol. 2: 289-311.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2002): «El projecte RondCat: inventari i catalogació del patrimoni rondallístic català». Revista d’etnologia de Catalunya núm. 21 (novembre 2002): 146-155.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ORIOL, Carme; Emili SAMPER (eds.) (2013): Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

PALOMA, Joan-Antoni (1976): «Un curiós manuscrit del fons Milà i Fontanals de Santander, sobre supersticions i costums populars». Miscellanea Barcinonensia: revista de investigación y alta cultura 15, núm. xliii: 7-58.

PUJOL, Josep M. (1982): «Contribució a l’índex de tipus de la rondalla catalana». Tesi de llicenciatura dirigida pel Dr. Jaume Vidal. Universitat de Barcelona.

PUJOL, Josep M. (1994): «Variacions sobre el diable». Revista d’etnologia de Catalunya núm. 4 (febrer 1994): 44-57.

ROMEU I FIGUERAS, Josep (1993): Materials i estudis de folklore. Estudi preliminar i índex analític de Josep M. PUJOL. Barcelona: Alta Fulla.

RondCat: cercador de la rondalla catalana. Base de dades en línia. Arxiu de Folklore. Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili http://rondcat.arxiudefolklore.cat [data de consulta: juliol de 2015]

ROVIRÓ, Xavier (2000): 100 llegendes de la plana de Vic. Sant Vicenç de Castellet: Farell.

SAMPER PRUNERA, Emili (2013a): «Cels Gomis i Mestre: Biografia i narrativa folklòrica». Tesi doctoral dirigida per la Dra. Carme Oriol i Carazo i el Dr. Magí Sunyer Molné. Tarragona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Disponible en línia a http://hdl.handle.net/10803/111095

SAMPER PRUNERA, Emili (2013b): De l’anarquisme al folklore. Cels Gomis i Mestre (1841-1915). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

SAMPER PRUNERA, Emili (2015): Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i estudi. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

SERRA I BOLDÚ, Valeri (1932): «Folklore de la pagesia. La cabra. Tradicions, llegendes i supersticions». Agricultura i ramaderia 16, núm. 5 (maig 1932): 86-87.

SERRA I BOLDÚ, Valeri (1987): Folklore de la pagesia. Edició i estudi preliminar a cura d’Isidor CÒNSUL i de Ramon MIRÓ. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

THOMPSON, Stith (1955-58): Motif-Index of Folk-Literature. 6 volums. Bloomington: Indiana University Press.

TORRES, Jordi (2003): Por, màgica i tresors a la Catalunya interior. Sant Vicenç de Castellet: Farell.

UTHER, Hans-Jörg [ATU] (2004): The types of international folktales. A classification and bibliography based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 volums. Folklore Fellows’ Communications 284, 285, 286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VERDAGUER, Jacint (1992): Rondalles. A cura d’Andreu Bosch i Rodoreda. Barcelona: Barcino.

VERDAGUER, Jacint (2003): Prosa. A cura de Joaquim MOLAS i d’Isidor CÒNSUL, amb la col·laboració de Lluïsa PLANS I GIRABALT, d’Andreu BOSCH I RODOREDA i de Francesc CODINA. Barcelona: Proa.

VINYETA, Ramon (1979): Llegendes i tradicions de la Vall del Ges i els seus contorns. Torelló: Editorial Celblau.

Descàrregues

Publicades

17-12-2015

Com citar

Samper Prunera, E. (2015). (Algunes) variacions sobre el diable: una proposta de catalogació de dues llegendes satàniques. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (4), 107–120. https://doi.org/10.17345/elop2015107-120

Número

Secció

Articles