Danish Folkloristics: between Philology and Ethnology

Michèle Simonsen

Resum

Aquest article ofereix una visió general dels estudiosos més importants del folklore danès —Svend Grundtvig, Axel Olrik, Evald Tang Kristensen, Bengt Holbek, Iørn Piø— i sosté que, encara que la majoria d’ells van ser formats originalment en filologia i sobretot es van interessar per la literatura oral, estaven tots, cadascú a la seva manera, d’acord amb l’«ecologia» del folklore: és a dir, la seva interacció amb l’entorn. Què era el «poble» (folk) i què era la «saviesa» (lore) per a aquests erudits? L’article també tracta d’avaluar com els folkloristes danesos van tractar el canvi de paradigma des dels estudis folklòrics als culturals.

Paraules clau

Folklore; Dinamarca; Balades; Lleis de la narrativa; Svend Grundtvig; Axel Olrik

Text complet:

PDF (English)

Referències


BOGATYREV, Piotr; Roman JAKOBSON (1929): “Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens”. In Verzameling van Opstellen Door Oud-Leerlingen en Bevriende Vakgenooten Opgedragen Aan Mrg. Prof. Jos. Schrijnen. Nijmegen/Utrecht: Donum natalicium Schrijnen, p. 900-913.

BEN-AMOS, Dan (1971): “Towards a Definition of Folklore in Context”. Journal of American Folklore no. 84: 3-15.

CHESNUTT, Michael (1998): “Who took the Folk out of Folk Narrative?”. Copenhagen Folklore Notes: 2.

CHILD, Francis James (1882-1898): The English and Scottish Popular Ballads. Boston. Reprint 2002.

CHIVA, Isac; Utz JEGGLE (eds.) (1987): Ethnologies en miroir: La France et les pays de langue allemand. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

FRIIS-JENSEN, Karsten (red.) (1981): Saxo Grammaticus. A Medieval Author. Between Norse and Latin Culture. Copenhagen.

GRUNDTVIG, Svend, et alii (1853-1965): Danmarks gamle. Folkeviser. I-X (DgF). Photographic reprint 1966.

GRUNDTVIG, Svend (1847): Prøve på en Udgave af Danmarks gamle Folkeviser for Samfundet til den danske Litteraturs fremme ved Svend Grundtvig. Andet Oplag, med Aftryk af Planen samt nogle Tillægsbemærkninger. Photographic reprint in DgF 1966.

GRUNDTVIG, Svend (1842): Engelske og skotske Folkeviser, med oplysende Anmærkninger fordanskede.

GRUNDTVIG, Svend (1881): Elveskud, dansk, svensk,norsk, færøsk, islandsk, skotsk, vendisk, bømisk,tysk, fransk, italiensk, katalonisk, spansk, bretonsk Folkevise, i Overblik ved Svend Grundtvig. Reprint in DgF II, no. 47.

HALSKOV HANSEN, Lene (under udgivelse): “Balladesang og kædedans. To aspekter af dansk folkevisekultur”. Copenhagen: Museum Tusculanum.

HOLBEK, Bengt (1977): “Games of the Powerless”. UNIFOL 1976. Copenhagen: Institut for Folkemindevidenskab.

HOLBEK, Bengt (1987): Interpretation of Fairy tales- Danish Folklore in a European Perspective. Folklore Fellows’ Communications 239. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

KRISTENSEN EVALD, Tang (1891-1905): Gamle folks fortællinger om Det jyske Almueliv. Viborg. Reprint 1987.

KRISTENSEN EVALD, Tang (1927) Gamle Kildevæld. Nogle billeder af vissangere og æventyrfortællere. Reprint 1981.

MOTHERWELL, William (1827): Minstrelsy, Ancient and Modern, With an Historical Introduction and Note. Glasgow.

OLRIK, Axel (1921): Nogle Grundsætninger for Sagnforskning. København: Det Schønbergske Forlag.

OLRIK, Axel (1908): “Episke love i Folkedigtning”. Danske Studier. English translation: “Epic Laws of Folk Narrative”. In Alan DUNDES (ed.) (1965): The Study of Folklore. New Jersey: Englewood Cliffs.

PETERSEN, Carl S. (1905): “Fra Folkevisestriden”. Danske Studier: 77.

PIØ, Iørn (1985): Nye veje til Folkevisen- Studier i Danmarks gamle folkeviser. Copenhagen: Gyldendal.

SIMONSEN, Michèle (1998): “Culture and Symbols. Some thoughts about Bengt Holbek’s Interpretation of Fairy Tales”. Estudos de Litteratura Oral no. 4 (1998): 209-214.

STEENSTRUP, Johannes (1891): Vore Folkeviser fra Middelalderen- Studier over deres Æstetik, rette Form og Alder. Copenhagen.

VERDIER, Yvonne (1978): “Grand’mères, si vous saviez… Le petit Chaperon rouge dans la tradition orale”. Cahiers de littérature orale no. 4 (1978): 17-55.
DOI: https://doi.org/10.17345/elop2014107-118