Arxivers, filòlegs o folkloristes: per fer què i amb quines eines?

Autors/ores

  • Jaume Guiscafrè Danús Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop201437-48

Paraules clau:

Josep Maria Pujol, història del folklore, teoria del folklore, folklorística, arxius i corpus

Resum

En aquest treball plantejo un conjunt de reflexions i de propostes relatives a la pràctica i a la docència de la folklorística als Països Catalans. Hi parteixo d’algunes idees i d’algunes constatacions que Josep Maria Pujol va incloure a «Literatura tradicional i etnopoètica: balanç d’un folklorista», un article del 1985 del qual el meu treball vol ser una actualització, però també un homenatge. Amb el propòsit explícit de reivindicar-hi la folklorística com a disciplina, hi faig un repàs a la situació dels estudis sobre el folklore en relació amb la resta de disciplines acadèmiques i científiques en l’àmbit de l’educació universitària. Hi discuteixo així mateix l’atenció que les institucions polítiques i culturals del país dediquen a l’estudi, la promoció i la difusió del folklore. Finalment, hi reflexiono sobre l’organització, la preservació i el maneig dels corpus, a partir de la idea fonamental que els folkloristes catalans d’avui dia no solament hem d’atendre els materials gens menyspreables que els folkloristes precedents ens han llegat, sinó que també tenim l’obligació de detectar, documentar i estudiar aquelles pràctiques discursives amb què les persones gestionem i construïm quotidianament la realitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ABRAHAMS, Roger (1976): «The Complex Relations of Simple Forms». Dins Dan BEN-AMOS (ed.): Folklore Genres. Austin: University of Texas Press, p. 193-214.

BEN-AMOS, Dan ([1972] 2000): «Toward a Definition of Folklore in Context». Dins Americo PAREDES; Richard BAUMAN (eds.): Toward New Perspectives in Folklore. Bloomington: Trickster Press, p. 3-19.

BEN-AMOS, Dan (1990): «Foreword». Dins Hermann BAUSINGER: Folk Culture in a World of Technology. Bloomington i Indianapolis: Indiana University Press, p. xii-x.

BLANK, Trevor J. (2009): «Toward a Conceptual Framework for the Study of Folklore and the Internet». Dins Trevor J. BLANK (ed.): Folklore and the Internet: Vernacular Expression in a Digital World. Logan, Utah: Utah State University Press, p. 1-20.

BURILLO-PUTZE, G. et alii (2012): «Nuevas formas de consumo de alcohol». Anales de Pediatría núm. 77/6 (desembre): 419-420.

DORSON, Richard ([1969] 2005): «Fakelore». Dins Alan DUNDES (ed.): Folklore: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. Vol. I. London and New York: Routledge, p. 281-289.

DUNDES, Alan ([1977] 1980): «Who Are The Folk?». Dins Alan DUNDES: Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press, p. 1-19.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (2000): Why Don’t Sheep Shrink When It Rains? Nova York: Syracuse University Press.

GRFO (2002): «Benvingut al Club de la Sida» i altres rumors d’actualitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

GUISCAFRÈ, Jaume (2007): «El trobo: un gènere negligit en la construcció del cançoner». Dins Jaume GUISCAFRÈ; Caterina VALRIU (eds.): La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivència. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 27-56.

JACOBELLIS v. OHIO 378 U.S. 184 (1964): http://www.findlaw.com [Data de consulta: juny 2013].

ORIOL, Carme (2002): Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània Edicions.

PUJOL, Josep Maria (1985): «Literatura tradicional i etnopoètica: balanç d’un folklorista». Dins Dolors LLOPART; Joan PRAT; Llorenç PRATS (eds.): La cultura popular a debat. Barcelona: Alta Fulla, p. 158-167. [Inclòs dins Carme ORIOL; Emili SAMPER (ed.) (2013): Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, p. 25-33.]

PUNTÍ, Jordi (2002): «A la caça del cocodril albí». El País-Quadern, núm. 994 (17 d’octubre).

ROVIRÓ, Ignasi (1992): «Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica». Ausa núm. 128-129: 71-104.

Descàrregues

Publicades

08-10-2014

Com citar

Guiscafrè Danús, J. (2014). Arxivers, filòlegs o folkloristes: per fer què i amb quines eines?. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (3), 37–48. https://doi.org/10.17345/elop201437-48

Número

Secció

Articles