Les cançons occitanes obtingudes per Palmira Jaquetti i Maria Carbó a la Vall d’Aran. Assaig de regularització formal i aspectes lingüístics

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop20233222

Paraules clau:

occità, gascó, aranès, cançons populars, dialectologia, interdialectalitat

Resum

Aquest article s’interessa per les cançons en occità recollides per Palmira Jaquetti i Maria Carbó a la Vall d’Aran durant l’any 1925, a partir dels materials que van ser recollits per primera vegada per Oriol (2020). Com que el sistema de transcripció de les col·lectores no correspon a la grafia normativa actual, el primer objectiu és d’oferir-ne una versió regularitzada. Al mateix temps, però, aquest article també vol fer una lectura i una interpretació tan clares com sigui possible d’aquestes mateixes cançons i, per tant, mirar d’establir allò que Jaquetti i Carbó van sentir oralment a la Vall d’Aran independentment del fet que determinades composicions presentin eventuals variacions amb relació a altres versions en circulació i que alguns elements puguin semblar dubtosos o oferir més d’una interpretació. En comentarem igualment els fets lingüístics més remarcables, sobretot pel que fa al possible origen geogràfic de determinades peces que semblen tenir el seu origen en altres latituds occitanes o que presenten elements que no s’adiuen amb les característiques lingüístiques de les poblacions on han estat recollides. Tot plegat ens ha de permetre de conèixer més en detall no només els itineraris que poden haver seguit totes aquelles cançons en el context estrictament aranès, sinó també en un marc més ampli que tingui en compte àmplies zones del domini lingüístic occità.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Ademá, Casimiro (1966): Estudio sobre el dialecto aranés. Barcelona: Occitania.
ALF = Gilliéron, Jules; Edmont Edmont (1902-1910): Atlas linguistique de la France. 9 vol. París: Honoré Champion.
ALG = Séguy, Jean (dir.) (1954-1973): Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne. 6 vol. París: CNRS.
Alibèrt, Loís (1976 [1935]): Gramatica occitana segon los parlars lengadocians. Montpeller: Centre d’Estudis Occitans.
ALLOc = Ravier, Xavier (1978-1993): Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental. 4 vol. París: CNRS.
ALLOr = Boisgontier, Jacques (1981-1986): Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc oriental. 3 vol. París: CNRS.
ALMC = Nauton, Pierre (1957-1963): Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central. 4 vol. París: CNRS.
Arbaud, Damase (1862-1864): Chants populaires de la Provence. 2 vol. Ais de Provença: A. Makaire.
Arnaudin, Félix (1912): Chants populaires de la Grande-Lande et des régions voisines. Vol. 1. La Bohèira: Paul Lambert.
Atger, Aimé (1875): Poésies populaires en Langue d’Oc. Montpeller: Imprimerie Centrale du Midi.
Audiau, Jean (1973 [1923]): La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen Âge. Ginebra: Slatkine.
Bec, Pierre [Bèc, Pèire] (1968): Les Interférences linguistiques entre gascon et languedocien dans les parlers du Comminges et du Couserans. París: PUF.
Bec, Pierre [Bèc, Pèire] (1972): «Per una dinamica novèla de la lenga de referéncia: dialectalitat de basa e diasistèma occitan». Annales de l’Institut d’études occitnes, 4me série, ii, 6: 39–61.
Bellmunt, Joan (1995 [1991]): Fets, costums i llegendes. Val d’Aran. Lleida: Pagès.
Bladé, Jean-François [Bladèr, Joan-Francés] (1882a): Poésies populaires de la Gascogne. Vol. 2. París: Maisonneuve.
Bladé, Jean-François [Bladèr, Joan-Francés] (1882b): Poésies populaires de la Gascogne. Vol. 3. París: Maisonneuve.
Carrera, Aitor (2008): Entre dues frontères. Estudis de lingüistica occitana. Lleida: Pagès.
Carrera, Aitor (2010a [2007]): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès.
Carrera, Aitor (2010b): L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Lleida: Pagès.
Carrera, Aitor (2011): «Cap a la recuperació i la restitució de la toponímia occitana. Els noms de lloc de Mèles (Alta Garona) a partir de les dades de l’enquesta de Sacaze». Dins Emili Casanova; Lluís R. Valero (eds.): La toponomàstica de les illes del Mediterrani Occidental. València/l’Alguer: Denes, p. 93–115.
Carrera, Aitor (2014a): «Una qüestió fonètica entre el gascó i el llenguadocià. La pròtesi de [a] davant de r- en l’occità de la Vall d'Aran i l’Alt Comenge immediat». Dins Claude Passet (ed.): Actes du 14e Colloque des Langues Dialectales. Mònaco: EGC, p. 155–177.
Carrera, Aitor (2014b): «Toponimia occitana problematica. Sus era representacion grafica de quauqui nòms de lòc dera Gasconha pirenenca». Dins Joan Tort; Montserrat Montagut (eds.): Els noms de lloc en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre ciències onomàstiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 2480–2492.
Carrera, Aitor (2015a): «Trenta anys de codificació gràfica. La necessitat d’implementar una normativa en l’occità de la Vall d’Aran». Treballs de Sociolingüística Catalana núm. 25: 251–286.
Carrera, Aitor (2015b): «L’occità de la Vall d’Aran davant dels parlars gascons veïns. Implicacions lingüístiques de la separació política». Dins Maria Teresa Ferrer et alii: La reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya. Barcelona: IEC, p. 63–96.
Carrera, Aitor (2018): «Bò, bueu, arronçabueu. Les désignations du bœuf et de la bugrane en gascon aranais». Dins Claude Passet (ed.): Ates du 15e Colloque des langues dialectales, 2016. Mònaco: EGC, p. 215–229.
Carrera, Aitor (2020): «Catalanismes i dialectalismes lexicals de Naut Aran en Palmira Jaquetti. Elements de vocabulari sobre la pretesa natura acatalanada de l’alt aranès». Zeitschrift für Katalanistik núm. 34: 249–294.
Castet, L’Abbé (1894): «Études grammaticales sur le dialecte gascon du Couserans». Bulletin périodique de la Société ariégoise des sciences, lettres et arts núm. 4: 89–152.
Cénac-Moncaut [Justin] (1868): Littérature populaire de la Gascogne. París: E. Dentu.
Chabaneau, Camille (1889): «Pastourelle inédite de Joyos, de Toulouse». RLR núm. 33: 112–114.
Combes, Anacharsis (1862): Chants populaires du pays castrais. Castres: Veuve Grillon.
Comission entar estudi dera normatiua [sic] ortogràfica [sic] aranesa (1982): Nòrmes ortogràfiques [sic] der aranés. Tèxt provisional [sic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Corominas, Juan [Coromines, Joan] (1931): Vocabulario aranés. Barcelona: Imprenta de la Casa de Caridad.
Coromines, Joan (1990): El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó. Barcelona: Curial.
DBAM = Lespy, Vastin; Paul Raymond (1998 [1887]): Dictionnaire du béarnais ancien et moderne. Pau: Marrimpouey.
DBGM = Palay, Simin (1980 [1932-1934]): Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes. París: CNRS.
DECat = Coromines, Joan (1980-2001): Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 10 vol. Barcelona: Curial/La Caixa.
DFG = Narioo, Gilbert [Nariòo, Gilabèrt] et alii (2003-2005): Dictionnaire français-occitan (gascon). 2 vol. Ortès: Per Noste.
Dinguirard, Jean-Claude (1976): Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger. Lilla: Université de Lille III.
DOF = Alibert, Louis [Alibèrt, Loís] (1997 [1966]): Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens. Puèglaurenç: Institut d’Estudis Occitans.
Doujat, Jean; G.[Gabriel] Visner (1895): Dictiounari Moundi de Jean Doujat. Tolosa: Lé Gril.
Dupleich [Jean-Jacques-Prudence] (1843): Dictionnaire patois-français, ou Choix intéressant de mots patois à l’usage de l’arrondissement de Saint-Gaudens. Sent Gaudenç: Tajan.
Fagot, P. [Laroche, Pierre] (1891-1892): Folklore du Lauraguais. Albi: Henri Amalric.
FEW = Wartburg, Walther von (1922-2002): Französisches etymologisches Wörterbuch. 25 vol. Leipzig/Bonn/Basilèa: Klopp/Teubner/Zbinden.
Gaffiot, Félix (2000 [1934]): Dictionnaire latin-français. Hachette: París. Edició revisada i augmentada sota la direcció de Pierre Flobert.
Grosclaude, Michel (1986): La Langue béarnaise et son histoire. [Seuvalada]: Per Noste.
Jaquetti, Palmira (1961): «Contribution à la syntaxe de l’aranais». Dins Manuel Lopes de Almeida (ed.): Actas do ix Congresso Internacional de Linguística Românica (Universidade de Lisboa, 1959). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, p. 377–393.
Lambert, Louis (1906): Chants e chansons populaires du Languedoc. 2 vol. París/Leipzig: H. Welter.
Lambert, Louis (1911): «Chansons pastorales». RLR núm. 54: 5–36.
Lambert, Louis (1912): «Chansons pastorales». RLR núm. 55: 5–59.
Massot, Josep (ed.) (1996): Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Vol. vi. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Mistral, Frédéric [Frederic Mistral] (1980): Les Contes provençaux. Rafèla: Marcel Petit.
Montoya, Jèp (ed.) (1999): Vademecum Aranense. Era Val d’Aran a trauèrs [sic] dera sua lengua (sègles xii-xx). Vielha: Conselh Generau d’Aran.
Oriol, Carme (2020): «Palmira Jaquetti com a col·lectora de cançons populars a la Vall d’Aran per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya». Estudis de Literatura Oral Popular núm. 10: 135–163. DOI: 10.17345/elop2021135-163
PDPF = Levy, Emil (1991 [1909]): Petit dictionnaire provençal-français. Rafèla: Marcel Petit.
Pojada, Patrici (2009): Répertoire toponymique des communes de la Région Midi-Pyrénées. Portèth de Garona: CROM/ Lobatières.
Poueigh, Jean (1930): «Les chansons populaires des Pyrénées française[s] (suite) [pastourelles diverses]». Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du Gers núm. 31: 177–247.
Poueigh, Jean (1998 [1926]): Chansons populaires des Pyrénées françaises. Marsella: Laffitte.
Ravier, Xavier (1973): «L’incidence maximale du fait dialectal». Dins Georges Straka; Pierre Gardette (eds.): Les Dialectes romans de France à la lumière des atlas régionaux. París: CNRS, p. 27–59.
Rivarès, Frédéric (1844): Chansons et airs populaires du Béarn. Pau: Vignancour.
RMA = Conselh Generau d’Aran (2003): Repertòri musicau aranés. Vielha.
Rohlfs, Gerhard (1977 [1935]): Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. Tübingen/Pau: Niemeyer/ Marrimpouey Jeune.
Rolland, Eugène (1883): Recueil de chansons populaires. Vol. 1. París: Maisonneuve.
Rolland, Eugène (1886): Recueil de chansons populaires. Vol. 2. París: l’autor.
Schmitt, Alfons Theo (1934): La Terminologie pastorale dans les Pyrénées centrales. París: Librairie E. Droz.
Smith, Victor (1878): «Vieilles chansons recueillies en Velay et en Forez». Romania núm. 25: 52–84.
Soler i Santaló, Juli (1998 [1906]): La Vall d’Aran. Tremp: Garsineu.
Soleville, Emmanuel (1889): Chants populaires du Bas-Quercy. París: Champion.
Teulat, Rogièr (1985): Uèi l’occitan. Bedós: IEO.
TDF = Mistral, Frédéric [Frederic Mistral] (1979 [1878-1886]): Lou Tresor dóu Felibrige. 2 vol. Rafèla: Marcel Petit.
Vergés, Frederic (2009 [1991]): Petit diccionari. Castelhan-aranés (occitan)-catalan-francés. Aranés (occitan)-castelhan-catalan-francés. Vielha: Conselh Generau d’Aran.
Weckerlin, Jean-Baptiste (1903): Chansons populaires du pays de France. Vol. 2. París: Heugerl & Cie.

Publicades

01-12-2023

Com citar

Carrera Baiget, A. (2023). Les cançons occitanes obtingudes per Palmira Jaquetti i Maria Carbó a la Vall d’Aran. Assaig de regularització formal i aspectes lingüístics. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (12), 59–91. https://doi.org/10.17345/elop20233222

Número

Secció

Articles