Notes sobre una versió d’«El fals testimoni» recollida a Calafell

Autors/ores

  • Salvador Rebés Molina Grup d’Estudis Etnopoètics

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2020125-139

Paraules clau:

«El fals testimoni» (IGRH 0446, «La calumnia de la reina»), romancer tradicional, calúmnia, crim per honra, serpent

Resum

El propòsit d’aquest treball és destacar els aspectes comuns i les diferències en una versió tradicional d’«El fals testimoni» (IGRH 0446) recollida a Calafell (Baix Penedès). «El fals testimoni» narra un infame crim per honra executat per un marit ofès, que aquí s’anomena comte Flores, després d’haver cregut l’acusació calumniosa de la reina sobre la infidelitat de la comtessa, per les suposades relacions d’aquesta amb el rei. El relat termina quan el monarca coneix l’assassinat de la seva estimada i, en conseqüència, ordena la mort immediata dels dos responsables, la reina i el comte. La versió que examinem va ser comunicada cap al 1980 per la Sra. Carme Pedro Guinovart (1917–2003), filla d’aquella vila costanera, a un familiar seu, el metge Fermí Alari Pons, un conegut investigador de la cultura local. Encara que el text de Calafell presenti alguna fissura estructural, serveix per recordar que totes les versions són útils d’igual manera per tal d’establir el corpus d’un romanç, així com la seva distribució geogràfica.

Referències

ALARI PONS, Fermí (2019): Últimes notícies del Viola i altres històries locals. [Calafell:] Amics del Patrimoni de Calafell.

ALVAR, Manuel (1987): Romancero viejo y tradicional. México: Porrúa.

ARMISTEAD, Samuel G. (1978): El romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal, 3 vols. Madrid: Cátedra-Seminario Menéndez Pidal.

ARMISTEAD, Samuel G.; Joseph H. SILVERMAN (1977): Romances judeo-españoles de Tánger recogidos por Zarita Nahón. Madrid: Cátedra-Seminario Menéndez Pidal.

ASENSIO, Javier (2008): Romancero general de La Rioja. Logroño: Piedra de Rayo.

BAJÉN, Luis Miguel; Mario Gros (2003): La tradición oral en el Moncayo aragonés. Zaragoza: Diputación de Zaragoza.

BELTRÁN, Rafael (2000): «Notas sobre el romance La calumnia de la reina, a propósito de una nueva versión recogida en Montaverner (Valencia)». Dins Historia, reescritura y pervivencia del Romancero. Estudios en memoria de Amelia García-Valdecasas. València: Publicacions de la Universitat de València, p. 189–208.

BRIZ, Francesc Pelai (1877): Cansons de la terra. Cants populars catalans, vol. V. Barcelona / París: Alvar Verdaguer / Maisonneuve & C.º.

CASTELLVÍ I GIRBAU, Jordi (2018): Cantar i fer paper. Vic: Eumo.

DEYERMOND, Alan D. (1973): Historia de la literatura española. 1. La Edad Media. Madrid: Ariel.

DI STEFANO, Giuseppe (1993): Romancero. Madrid: Taurus.

FERRÉ, Pere (2001): Romanceiro português da tradição oral moderna. Versões publicadas entre 1828 e 1960, vol. II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

FRAILE GIL, José Manuel (2009): Romancero tradicional de Cantabria. Santander: Fundación Marcelino Botín.

GINARD BAUÇÀ, Rafel (1975): Cançoner Popular de Mallorca, vol. IV. Palma de Mallorca: Moll.

JUAN I NEBOT, Maria Antònia (1998): Cançoner del Ripollès. Ripoll: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.

MANZANO ALONSO, Miguel (2003): Cancionero popular de Burgos. Tomo III: Cantos narrativos. Burgos, Diputación Provincial de Burgos.

MASSOT I MUNTANER, Josep (ed.) (1996): Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Volum VI. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MILÀ I FONTANALS, Manuel (1882): Romancerillo catalan. Canciones tradicionales. Barcelona: Alvar Verdaguer.

MORENO, Charo (2009): «Los márgenes del romancero: Versiones minoritarias, fragmentarias y anómalas». Pandora: Revue d’études hispaniques núm. 9: 253–271.

MORROS MESTRES, Bienvenido (2010): El tema de Acteón en algunas literaturas europeas. De la Antigüedad clásica a nuestros días. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá / Universidad Autónoma de México / Centro de Estudios Cervantinos. Disponible en línia: <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19833/acteon.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [data de consulta: octubre de 2019].

REBÉS MOLINA, Salvador (2005): «Un serpent amb corona del rei: “El fals testimoni”». Caramella, núm. 12: 96–99. Disponible en línia: <http://www.revistacaramella.cat/un-serpent-amb-corona-de-rei-el-fals-testimoni/> [data de consulta: octubre de 2019].

REBÉS MOLINA, Salvador (2018): Les cançons de Teresa Gelats, mare de Joan Amades. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

SCHINDLER, Kurt (1941): Folk Music and Poetry of Spain and Portugal. Música y poesía popular de España y Portugal. New York: Hispanic Institute in the United States. Reed. facs. de 1991, Salamanca: Centro de Cultura Tradicional, Diputación de Salamanca / Hispanic Institute, Columbia University.

VILARMAU I CABANES, Josep M. (1997): Folklore del Lluçanès. Edició a cura del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona. Prats de Lluçanès / Barcelona: Ajuntament de Prats de Lluçanès / Dinsic.

WHETNALL, Jane (2006): «Las transformaciones de Petrarca en cuatro poetas de cancionero: Santillana, Carvajales, Cartagena y Florencia Pinar». Cancionero General, núm. 4: 81-108. Disponible en línia: <http://hdl.handle.net/2183/2667> [data de consulta: octubre de 2019].

YURCHENCO, Henrietta (1983): Ballads, Wedding Songs, and Piyyutim of the Sephardic Jews of Tetuan and Tangier, Morocco. Disc LP. New York: Folkways Records (FW04208, FE 4208). Track: <https://folkways.si.edu/ester-kadoshisrael/brillana-briana/judaica/music/track/smithsonian> [data de consulta: octubre de 2019].

Descàrregues

Publicades

2020-12-14

Com citar

Rebés Molina, S. (2020). Notes sobre una versió d’«El fals testimoni» recollida a Calafell. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (9), 125–139. https://doi.org/10.17345/elop2020125-139

Número

Secció

Articles