Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp

María Dolores Gimeno Puyol

Resum

Oriol, Carme; Pere Navarro; Mònica Sales (2010): Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp. Pròleg d’Artur Quintana i Font. Lo Trill 13. Alcanyís-Torredarques: Associació Cultural del Matarranya / Institución Fernando el Católico / Comarca del Baix Aragó-Casp, 273 p. amb fotografies i CD.


Paraules clau

literatura oral; Faió; Favara; Maella; Nonasp

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/elop2012198-199