Presentació

Carme Oriol Carazo

Resum

Aquest número de la revista està dedicat a la llegenda, un dels grans gèneres del folklore, motiu pel qual la investigació internacional li ha dedicat una atenció continuada que s’ha concretat en la realització d’articles, monografies, seminaris, congressos i també bases de dades en línia que tenen la llegenda com a centre d’interès. Els set especialistes que hi participen s’hi acosten des de diverses perspectives i aporten la seva visió fruit d’un acurat treball de recerca.

Paraules clau

llegenda; folklore; recerca; literatura popular; gènere

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/elop20195-8