Identitat col·lectiva i imaginari popular en l’aplec de jocs tradicionals de Valls de mossèn Ribas

Albert Oliva Ramal

Resum

Aproximar-se al món del joc tradicional és descobrir el folklore, els costums, els usos, la llengua, la història, les creences, l’art i les llegendes d’un territori. Alhora, és difícil dissociar el joc tradicional del comportament humà, i l’estudi del joc folklòric de l’etnografia i l’etnologia. L’aplec de jocs tradicionals de Valls (1951) d’Eusebi Ribas és un mirall precís de bona part dels elements i característiques dels seus participants, del dia a dia, de l’entorn que envolta aquesta identitat col·lectiva i de tot un imaginari comú, popular, dinàmic i social.

Paraules clau

Eusebi Ribas; folklore; identitat; joc tradicional; Valls

Text complet:

PDF

Referències


ALLUÉ, Josep Maria (2000): Un, dos, tres, pica paret! Jocs Populars i tradicionals. Barcelona: Editorial La Galera.

IGLÉSIES, Josep (1977): Jocs tradicionals de brivalla i de joventut de Reus. Reus: Edicions Rosa de Reus.

LAVEGA, Pere; Glòria ROVIRA (2003): Els jocs tradicionals al Pallars Sobirà. Lleida: Garsineu Edicions.

MARIN, Imma; Olga PRADO (1996): El jugar de l’Amades. Moixaines, cançons de sorteig i jocs, volum 1. Tarragona: Edicions El Mèdol.

MASPONS I LABRÓS, Francesc (1874): Jochs de la infancia. Barcelona: Editorial Barcino.

MOYA, Bienve (2014): Cada dia és festa. Barcelona: Editorial Barcino.

OLIVA, Albert (2017): El carrer popular. Jocs de tradició a Valls. Valls: Edicions Quart Minvant.

RIBAS, Eusebi (1951): «Folk-lore vallenc. Jocs amb auca i llur descripció històrico-etimològica». (Manuscrit inèdit.)

SANZ, Joan; Vicenç SANCHO (2010): Jocs tradicionals d’Alcalà de Xivert. Sant Carles de la Ràpita: Col·lecció Temes Gaspatxers.

SERRA I BOLDÚ, Valeri (dir.) (1928-1925): Arxiu de Tradicions Populars, 7 fascicles. Barcelona.
DOI: https://doi.org/10.17345/elop201891-102