La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba

Autors/ores

  • Macià Riutort Riutort Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2012111-132

Paraules clau:

Grimm, contes, rondalles, Carles Riba, traducció, fauna, flora

Resum

L’objectiu originari del present treball era estudiar com l’hel·lenista, traductor i escriptor Carles Riba havia escomès la traducció al català dels noms de plantes i animals que apareixen a la versió alemanya dels Contes dels germans Grimm. L’interès del treball derivava de la constatació que Carles Riba havia dut a terme la seva traducció dels contes grimmians quan encara no existien grans obres lexicogràfiques bilingües i quan la llengua encara no havia aconseguit assolir la consolidació del seu estàndard literari, en la qual va cooperar tant Riba amb la seva tasca. Al llarg de la realització d’aquest treball, el seu autor ha constatat, a més a més, que els noms de plantes i animals en els Contes dels germans Grimm apareixen distribuïts en estrats estilístics diferents, de manera que l’estudi de la flora i la fauna a la versió alemanya dels contes es pot constituir en un mètode concloent amb vista a datar el moment de la creació del conte i a localitzar el lloc de redacció, així com amb vista a situar l’origen del conte en un entorn popular o culte.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Avibase http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=CA&id=76D1888D12E3406F&ts=1215597251562&sec=sumsumm [data de consulta: desembre de 2012].

Bibiloni, Gabriel: Vocabulari del Cavall http://bibiloni.cat/cavall.htm [data de consulta: desembre de 2012].

Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=167816 [data de consulta: desembre de 2012].

LUTHER, D. Martin (1974): Die gantze Heilige Schrifft. Munic: DTV Text-Bibliothek.

MARZELL, Klaus (2000): Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, Band I–V. Colònia: Parkland.

MEDINA I CASANOVAS, Jaume (1989): Carles Riba (1893-1959). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MEDINA I CASANOVAS, Jaume (2000): Estudis Sobre Carles Riba. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MEDINA I CASANOVAS, Jaume (2007): «Carles Riba i Alemanya». Dins: Arnau PONS; Simona ŠKRABEC (cur.). Carrers de frontera: passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana. Vol. I. Barcelona: Institut Ramon Llull, p. 174-181.

MIRALLES, Carles (1999): «Les traduccions de Riba a la “Biblioteca Literària”». Dins Homenatge a Arthur Terry. Vol. II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 243-250.

TOLHAUSEN, Luis (1889): Nuevo Diccionario Español-Alemán y Alemán-Español/Neues spanisch-deutsches und deutsch-spanisches Wörterbuch. Zweiter Band: Deutsch-Spanisch. Leipzig: Bernhard Tauchnitz.

VIELHAUER, Inge (1979): Bruder und Schwester: Untersuchungen und Betrachtungen zu einem Urmotiv zwischenmenschlicher Beziehung. Bouvier.

Descàrregues

Publicades

31-12-2012

Com citar

Riutort Riutort, M. (2012). La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (1), 111–132. https://doi.org/10.17345/elop2012111-132

Número

Secció

Articles