Les dones i la recopilació del Cançoner popular de Mallorca, del P. Rafel Ginard i Bauçà

Pere Rosselló Bover

Resum

Aquest treball pretén estudiar quin va ser el paper de les dones en la conservació del cançoner popular mallorquí i en la recol·lecció que el P. Rafel Ginard Bauçà va dur a terme i que va donar lloc als quatre volums del Cançoner popular de Mallorca, publicats entre 1966 i 1975. Alhora hi estudiam també les opinions de Ginard envers la marginació de la dona i també sobre l’antifeminisme que observa en moltes de les poesies populars.

Paraules clau

cançoner; poesia de transmissió oral; informadors; feminisme; Rafel Ginard Bauçà

Text complet:

PDF

Referències


BONINO MÉNDEZ, Luis (1998): «Los varones frente al cambio de las mujeres». Lectora. Revista de Dones i Textualitat, núm. 4: 7-22.

CLÚA, Isabel (2008). «¿Tiene género la cultura? Los estudios culturales y la teoria feminista». Dins Género y cultura popular. Estudios culturales I. Bellaterra: Edicions UAB, p. 11-27.

GINARD BAUÇÀ, Rafel (19802): Cançoner popular de Mallorca, volum II. Palma: Editorial Moll.

GINARD BAUÇÀ, Rafel (1981): El Cançoner popular de Mallorca. Palma: Editorial Moll.

GINARD BAUÇÀ, Rafel (2003): De com era infant. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena; Isabel CLÚA (2011): «El género que se escribe en la cultura popular». Dins Máxima audiencia. Cultura popular y género. Barcelona: Icaria, p. 7-14. <http://hdl.handle.net/2445/32925> [data de consulta: abril de 2017]

HERRERO GRANADO, M. Dolores (1998): «Como agua para aceite: los hombres y la causa feminista». Lectora. Revista de Dones i Textualitat, núm. 4: 37-48.

HOLOWS, Joanne (2005): «Feminismo, estudios culturales y cultura popular». Lectora. Revista de Dones i Textualitat, núm. 11: 15-28.

IBEAS VUELTA, Nieves (1998): «Hombres y feminismo: resistencias de una antonímia impertinente». Lectora. Revista de Dones i Textualitat, núm. 4: 1-5.

ROSSELLÓ BOVER, Pere (1999): Els camins de la cançó. Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears.

ROSSELLÓ BOVER, Pere (2000): «Rafel Ginard i Bauçà i Francesc de Borja Moll, “autors” del Cançoner popular de Mallorca». Publicacions des Born, núm. 8: 95-110.

SBERT I GARAU, Miquel (1999): «El P. Rafel Ginard i el Cançoner popular». Dins Sant Joan, la meva terra. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, p. 59-80.

VALRIU LLINÀS, Caterina (2008): «La dona en el Cançoner popular de Mallorca». Dins Paraula viva. Articles sobre literatura oral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Edicions UIB / Institut d’Estudis Baleàrics, p. 336-355.
DOI: https://doi.org/10.17345/elop201761-73