The Folklore Archive of the University of the Balearic Islands

Autors/ores

  • Jaume Guiscafrè Danús Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop201619-28

Paraules clau:

Folklore, literatura oral popular, folklorística, treball de camp, arxius

Resum

L’Arxiu de Folklore de la Universitat de les Illes Balears és un projecte modest, però ambiciós, que es troba en la seva fase inicial de construcció. Està integrat en l’organigrama de l’Arxiu Històric, del qual constitueix un dels fons, però la seva supervisió acadèmica va a càrrec del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Està constituït, inicialment, per un subfons integrat per treballs de curs que han elaborat alumnes de la mateixa universitat com a activitat d’avaluació d’assignatures relacionades amb el folklore i la literatura oral popular. En aquest article s’expliquen els fonaments teòrics i metodològics en què es basa, els antecedents que n’han fet possible la constitució i els propòsits amb què es va crear. Així mateix, se’n descriuen les eines de gestió i el fons, el subfons, les sèries i les subsèries que l’integren.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

BRUNVAND, Jan Harold (2001): “Folklore in the News (and, Incidentally, on the Net)”. Western Folklore no. 60:1 (winter 2001): 47-66.

DUNDES, Alan (1980): “Texture, Text and Context”. In Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press, p. 20-32.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (1975): Work Hard and You Shall Be Rewarded: Urban Folklore from the Paperwork Empire. Austin: American Folklore Society.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (1987): When You’re Up to Your Ass in Alligators: More Urban Folklore from the Paperwork Empire. Detroit: Wayne State University Press.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (1991): Never Try to Teach a Pig to Sing: Still More Urban Folklore from the Paperwork Empire. Detroit: Wayne State University Press.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (1995): Sometimes the Dragon Wins: Yet More Urban Folklore from the Paperwork Empire. Syracuse: Syracuse University Press.

DUNDES, Alan; Carl R. PAGTER (1999): Why Don’t Sheep Shrink When It Rains: A Further Collection of Photocopier Folklore. Syracuse: Syracuse University Press.

GUISCAFRÈ, Jaume (2014): “Arxivers, filòlegs o folkloristes: per fer què i amb quines eines?”. Estudis de Literatura Oral Popular no. 3: 37-48. DOI:

http://dx.doi.org/10.17345/elop201437-48

ORIOL, Carme (2002): Introducció a l’etnopoètica: Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània Edicions.

ROVIRÓ, Ignasi (1992): “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica”. Ausa no. 128-129: 71-104.

TOELKEN, Barre (1996): The Dynamics of Folklore. Logan: Utah State University Press.

Descàrregues

Publicades

30-12-2016

Com citar

Guiscafrè Danús, J. (2016). The Folklore Archive of the University of the Balearic Islands. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (5), 19–28. https://doi.org/10.17345/elop201619-28

Número

Secció

Articles