Rumours and contemporary legends today: “The Vanishing Hitchhiker” in RumorFolk database

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop201671-83

Paraules clau:

rumor, llegenda contemporània, base de dades, RumorFolk, L’autoestopista del revolt

Resum

Tot i que els rumors i les llegendes contemporànies estan molt presents en les nostres converses del dia a dia, sovint és difícil recollir-les a través de la tècnica de l’entrevista, ja que als informants els pot costar identificar clarament el que volem que ens expliquin.
En la fase de recol·lecció dels materials és important, doncs, utilitzar estratègies que facilitin la tasca d’identificació de rumors i llegendes. Un cop recollits els materials, cal assegurar, així mateix, la seva preservació en les millors condicions possibles, de manera que es puguin consultar amb comoditat per tal d’abordar la fase següent que és la del seu estudi.
Tenint en compte aquests aspectes, el present article explica les estratègies que es fan servir per a la recol·lecció de rumors i llegendes contemporànies en la recerca que es du a terme a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Catalunya, Espanya). Així mateix descriu la forma en què s’organitza la informació obtinguda en la recerca i com aquesta informació s’introdueix en la base de dades especialitzada «RumorFolk», recentment creada a l’Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili. Finalment, tot aquest procés s’exemplifica amb l’estudi d’una de les llegendes que conté la base de dades i de la qual se’n conserven moltes versions: «L’autoestopista del revolt».

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

BAUGHMAN, Ernest W. (1966): Type and Motif-Index of the Folktales of England and North America. The Hague: Mouton & Co.

BEARDSLEY, Richard K.; Rosalie HANKEY (1942): “The Vanishing Hitchhiker”. California Folklore Quarterly vol. 1, no. 4 (October 1942): 303-335.

BENNETT, Gillian (1998): “The Vanishing Hitchiker at Fifty-Five”. Western Folklore vol. 57, no. 1 (Winter 1998): 1-17.

BENNETT, Gillian (2011): “Phantom Hitchikers and Bad Deaths”. Tradition Today no. 1 (April 2011): 3-18.

BENNETT, Gillian (2013): “Phantoms, Cars and Corpses: A response to Main and Hobbs”. Tradition Today no. 3 (December 2013): 1-10.

BENNETT, Gillian; Paul SMITH (eds.) (2007): Urban legends: a collection of international tall tales and terrors. Westport: Greenwood Press.

BRUNVAND, Jan Harold (1981): The Vanishing Hitchiker. American Urban Legends and Their Meanings. New York/London: W. W. Norton & Company.

BRUNVAND, Jan Harold (2001): The Truth Never Stands in the Way of a Good Story. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.

BRUNVAND, Jan Harold (2012): Encyclopedia of Urban Legends, Updated and Expanded Edition. Santa Barbara: ABC-CLIO.

CAMPION-VINCENT, Véronique; Jean-Bruno RENARD (2002): Légendes urbanes. Rumeurs d’aujourd’hui. Paris: Petite Bibliothèque Payot [1992].

DE VOS, Gail (2012): What Happens Next? Contemporary Urban Legends and Popular Culture. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA D’OSONA; Josep M. PUJOL (coord.) (2002): “Benvingut/da al club de la sida” i altres rumors d’actualitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura.

KOVEN, Mikel J. (2002): “Filming legends: A revised typology”. Contemporary Legend no. 5: 114-135.

KOVEN, Mikel J. (2008): Film, Folklore, and Urban Legends. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press.

MCKECHNIE, Rhiannon (2010): With Terror in Their Hearts: A Structural and Textual Analysis of Gender, Transmission, and the Enjoyment of Horror in Slasher Films and Contemporary Legends. Thesis, Master of Arts, Folklore Department, Memorial University of Newsfoundland.

ORIOL, Carme (2015): “Digital Archives and the Study of Catalan Folk Literature”. Folklore no. 126 (December 2015): 336-346. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0015587X.2015.1057986

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2010a): “El Repertori Biobibliogràfic de la literatura popular catalana”. In Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Lleida, 2009). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. 2, p. 433-445.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2010b): “Organització i difusió del corpus biobibliogràfic de la literatura popular catalana”. In Mònica SALES; Caterina VALRIU (eds.): Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani. Cagliari: Grafica del Parteolla, p. 43-50.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2011a): “Recerca i documentació en etnopoètica i folklore: l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili’. Estudis Romànics 33: 325-332.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2011b): “L’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili: un espai de recerca i de dinamització del territori”. In Miquel Àngel PRADILLA (ed.): Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Tarragona (12 i 13 de juny de 2009). Barcelona: IEC, p. 49-58.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2011c): Introduction to Carme ORIOL; Emili SAMPER (eds.): Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Tarragona: Publicacions URV, p. 7-17.

THOMPSON, Stith (1955-58): Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Bloomington: Indiana University Press.

UTHER, Hans-Jörg (2004): The types of international folktales. A classification and bibliography based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 volums. Folklore Fellows’ Communications 284, 285, 286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Descàrregues

Publicades

22-06-2017

Com citar

Oriol Carazo, C., & Samper Prunera, E. (2017). Rumours and contemporary legends today: “The Vanishing Hitchhiker” in RumorFolk database. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (5), 71–83. https://doi.org/10.17345/elop201671-83

Número

Secció

Articles