L’exemple moral: una forma breu de narrativa oral

Autors/ores

  • Laura Villalba Arasa Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2013227-244

Paraules clau:

exemple, rondalla, ATU, quasi-gènere, moralitat

Resum

L’estudi pretén donar notícia de l’existència de trenta-dos relats localitzats en el fons personal de Rossend Serra i Pagès a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Els textos —manuscrits inèdits—, d’una extensió molt breu, van ser recollits en diverses poblacions de Catalunya en data desconeguda per quatre alumnes del mestre folklorista a l’Escola d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona [EIACD]: Adelaida Ferré, Mercè Ventosa, Manela Fina i Glòria Pla.
L’exemple moral no ha fet fortuna en les classificacions de gèneres narratius orals dins de la cultura catalana, almenys no sota aquesta denominació. Seguint Josep M. Pujol, es pot parlar de la denominació «rondalla exemplar», i considerar-la un quasi-gènere situat a mig camí entre el mode realista, el meravellós i el numinós.
La transcripció crítica dels textos i la seua anàlisi posterior miraran de donar una mica més de llum a la definició d’aquesta forma breu de la narrativa oral.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

AARNE, Antti; Stith THOMPSON [AaTh] (1961): The Types of the Folktale. Folklore Fellows’ Communications 184. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

BELTRAN, Rafael (2007): Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal. València: Publicacions de la Universitat de València.

BERTRAN I BROS, Pau (1989): El rondallari català. Estudi preliminar i edició de Josep Maria Pujol. Barcelona: Alta Fulla.

BiblioFolk: Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana. Arxiu de Folklore, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili: http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat [data de consulta: gener de 2013].

CAMARENA LAUCIRICA, Julio; Maxime CHEVALIER (1995): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos maravillosos. Madrid: Gredos.

CAMARENA LAUCIRICA, Julio; Maxime CHEVALIER (2003a): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos religiosos. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos.

CAMARENA LAUCIRICA, Julio; Maxime CHEVALIER (2003b): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos-novela. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos.

CARDIGOS, Isabel (2006): Catalogue of Portuguese Folktales. Folklore Fellows’ Communications 291. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

DELARUE, Paul; Marie-Louise TÉNEZE (2002): Le conte populaire français:catalogue raisonné des versions de France. Édition en un seul volume reprenant les quatre tomes publiés entre 1976 et 1985. París: Maisonneuve et Larousse.

FINA, Manela (1916): «Idea de la epopeya finlandesa “El Kalewala” y analogies que presenta ab la rondallística catalana». La Veu Comarcal 3, núm. 125 (26 d’agost, 1916): 4-5; núm. 126 (2 de setembre, 1916): 4-5; núm. 127 (9 de setembre, 1916): 3-4; núm. 129 (23 de setembre, 1916): 4-5; núm. 131 (7 d’octubre, 1916): 4-5; núm. 132 (15 d’octubre, 1916): 3-5; núm. 133 (21 d’octubre, 1916): 3-4.

GOLDBERG, Harriet (1998): Motif-index of Medieval Spanish Folk Narratives. Tempe, Arizona: Medieval & Renaissance Text & Studies.

JASON, Heda (1977): Ethnopoetry: form, content, function. Forum Theologiae Linguesticae 11. Bonn: Linguitica Biblica.

KELLER, John Esten (1949): Motif-Index of Medieval Spanish Exempla. Knoxville: University of Tennessee Press.

LLOPART, Dolors; Roser ROS (2012): «Dona i folklore. Apunts per a l’estudi del folklore compilat per dones a cavall de finals del segle xix i les primeries del segle XX». Dins Josep TEMPORAL; Laura VILLALBA (eds.): La recerca folklòrica: persones i institucions. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics, p. 43-54.

NEUGAARD, Edward J. (1993): Motif-Index of Medieval Catalan Folktales. Binghamton / Nova York: Medieval & Renaissence Text & Studies.

ORIOL, Carme (2002): Introducció a l’Etnopoètica. Teories i formes en el folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.

ORIOL, Carme; Josep M. Pujol (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORIOL, Carme; Josep M. Pujol (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

RondCat: cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili: http://rondcat.arxiudefolklore.cat [data de consulta: gener de 2013].

SERRA I PAGÈS, Rossend (1926): Alguns escrits del professor Rosend Serra y Pagès. Coleccionats y publicats a honor del Mestre per les seves dexebles en ocasió del Cinquantenari del seu Professorat (1875-1925). Barcelona: Estampa de la Casa Miquel-Rius.

SIMONSEN, Michèle (1994): Le conte populaire français. París: Presses Universitaires de France.

THOMPSON, Stith (1946): The Folktale. Nova York: Holt Rinehart and Winston.

THOMPSON, Stith (1955-1958): Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Hest-Books, and Local Legends. 6 vols. Bloomington i Indianapolis: Indiana University Press.

TUBACH, Frederic C. (1969): Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales. Folklore Fellows’ Communications 204. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

UTHER, Hans-Jörg (2004) [ATU]: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 vols. Folklore Fellows’ Communications 284-285-286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VILLALBA ARASA, Laura: «Francesa Bonnemaison: una aventura a cavall de la literatura popular i la literatura culta» dins Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (en premsa).

Descàrregues

Publicades

17-12-2013

Com citar

Villalba Arasa, L. (2013). L’exemple moral: una forma breu de narrativa oral. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (2), 227–244. https://doi.org/10.17345/elop2013227-244

Número

Secció

Articles