Relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona en el Manuscrit de Sabater Carbonell

Autors/ores

  • Josep Temporal Oleart Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2013195-212

Paraules clau:

Sabater Carbonell, rondalla d’enginy, contarella, Rector de Vallfogona, català

Resum

L'article consta de dues parts. La primera descriu les característiques formals i, a grans trets, els continguts generals del manuscrit de Sabater Carbonell; i la segona, centrada en els relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona, en presenta detalladament els continguts i les característiques singulars. De l’autor, en aquest estat de recerca, encara no se’n pot oferir més clarícies que les que es desprenen de l’anàlisi del manuscrit. El manuscrit està escrit amb cal·ligrafia clara en un volum imprès de comptes comercials de 600 pàgines numerades, 193 de les quals són en blanc, i set fulls desapareguts que contenien, segons l’índex d’autor, «Barcelona 1820 a 1840». Els materials tenen indicació, per bé que no sistemàtica, d’informants i d’any de registre (des del 1898 fins al 1923). Els materials que conté són miscel·lanis: etnopoètica religiosa diversa, parèmies, endevinalles, embarbussaments, fórmules mnemotècniques, mimologismes, jocs, cançons, tradicions, rondalles i llegendes, més algun material no etnopoètic. Els relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona són d’extensió diversa i proporcionats almenys per quatre informants; dos no contenen ni any ni informant. L’objectiu de l'article és fer-ne l’edició i la classificació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ARCA: Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Biblioteca de Catalunya i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html [data de consulta: gener de 2013].

COMAS, Antoni (1986): La decadència. Barcelona: La Llar del Llibre – Els llibres de la Frontera.

PILUDU, Carla (2011): «Una ruptura del sistema literari». Dins Albert ROSSICH (dir.). Panorama crític de la literatura catalana, III. Edat moderna. Barcelona: Vicens Vives, p. 357.

PUJOL, Josep M. (1987): «El català, mare de totes les llengües». Dins Josep MASSOT I MUNTANER (coord.): Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XIV. Miscel·lània A. M. Badia i Margarit, 6. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 203-229.

RondCat: Cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore. Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili http://rondcat.arxiudefolklore.cat [data de consulta: gener de 2013].

ROSSICH, Albert (1988): Francesc Vicent Garcia. Història i mite del Rector de Vallfogona. Barcelona: Edicions 62.

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi (1985): Història de la literatura catalana, 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

VIDAL ALCOVER, Jaume (2011): «La influència de la literatura castellana». Dins Albert ROSSICH (dir.): Panorama crític de la literatura catalana, III. Edat moderna. Barcelona: Vicens Vives, p. 353-354.

Descàrregues

Publicades

17-12-2013

Com citar

Temporal Oleart, J. (2013). Relats protagonitzats pel Rector de Vallfogona en el Manuscrit de Sabater Carbonell. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (2), 195–212. https://doi.org/10.17345/elop2013195-212

Número

Secció

Articles