Les rondalles publicades en revistes catalanes del segle XIX: nous tipus localitzats en territori lingüístic català

Autors/ores

  • Mònica Sales de la Cruz Universitat Rovira i Virgili

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2013171-181

Paraules clau:

rondalla, folklore, ATU, rondalla religiosa, contarella

Resum

La meua tesi doctoral, «La rondalla en les revistes publicades a Catalunya durant el segle XIX» (2012), presenta un corpus heterogeni de 127 rondalles publicades en 15 revistes catalanes diferents. Aquest corpus està classificat tenint en compte la presència o no presència d’aquests relats en l’índex internacional de rondalles (Uther 2004).
De les 85 rondalles que tenen entrada a l’índex internacional, 8 corresponen a nous tipus no documentats fins ara en territori lingüístic català. Així, malgrat tenir presència en l’índex internacional, aquestes 8 rondalles no apareixen en les dues edicions de l’índex català (Oriol-Pujol 2003; 2008) i és per aquest motiu que val la pena aprofundir en el seu estudi, tenint en compte les seues particularitats i característiques i analitzant també la presència d’aquestes rondalles en països propers. Els nous tipus corresponen a les rondalles religioses ATU 756D*, ATU 779 i ATU 830C i a les contarelles ATU 1349N*, ATU 1678, ATU 1807A, ATU 1829 i ATU 1862.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

CAMARENA, Julio (1991): Cuentos tradicionales de León 1-2. Madrid: Seminario Menéndez Pidal/Universidad Complutense de Madrid.

CAMARENA, Julio; Maxime CHEVALIER (1995): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos maravillosos. Madrid: Gredos.

CAMARENA, Julio; Maxime CHEVALIER (1997): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos de animales. Madrid: Gredos.

CAMARENA, Julio; Maxime CHEVALIER (2003a): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos religiosos. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos.

CAMARENA, Julio; Maxime CHEVALIER (2003b): Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos-novela. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos.

CARDIGOS, Isabel (2006): Catalogue of Portuguese Folktales. Folklore Fellows’ Communications 291. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

CHEVALIER, Maxime (1983): Cuentos folklóricos en la España del Siglo de Oro. Barcelona: Crítica.

CHEVALIER, Maxime (1999): Cuento tradicional, cultura, literatura (siglos XVI-XIX). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

COELHO, Adolfo (1985): Contos populares portugueses. Lisboa: Dom Quixote Publicaçoes.

ESPINOSA, Aurelio (1988): Cuentos populares de Castilla y León 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

GONZÁLEZ, Carlos (1996): Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses. Zaragoza: Instituto Aragonés de Antropología.

GONZÁLEZ, Carlos (1998): «Revisión del catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses: correcciones y ampliación». Temas de Antropología Aragonesa 8 (1998): 7-60.

MEIER, Harri; Dietrich WOLL (1975): Portugiesische Märchen. Düsseldorf & Köln.

OLIVEIRA, Francisco Xavier de Ataíde (1900): Contos tradicionais do Algarve 1-2. Tavira 1900 & Porto 1905.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2008): Index of Catalan Folktales. Folklore Fellows’ Communications 294. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ORIOL, Carme; Emili SAMPER (eds.) (2011): Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Biblioteca Digital, 5. Tarragona: Publicacions URV. 620 p. Llibre digital: http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/biblioteca-digital/item/194-repertori [data de consulta: desembre de 2012].

PARAFITA, Alexandre (2001): Antologia de Contos Populares 1-2. Lisboa 2001/02.

PRATS, Llorenç (1981): «L’estudi de la cultura popular a Catalunya: els folkloristes». Tesi de llicenciatura. Barcelona: Universitat de Barcelona.

PRATS, Llorenç (1987): «Els orígens de l’interès per la cultura popular a Catalunya: la Renaixença». [Resum de la tesi doctoral.]

PRATS, Llorenç (1988): El mite de la tradició popular: els orígens de l’interès per la cultura tradicional a la Catalunya del segle XIX. Barcelona: Edicions 62.

PRATS, Llorenç; Dolors LLOPART; Joan PRAT (1982): La cultura popular a Catalunya: estudiosos i institucions: 1853-1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.

RondCat: cercador de la rondalla catalana. Arxiu de Folklore. Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, http://rondcat.arxiudefolklore.cat [data de consulta: desembre de 2012].

SALES, Mònica (2012): «La rondalla en les revistes publicades a Catalunya durant el segle xix». Tesi doctoral dirigida per la Dra. Carme Oriol i Carazo. Tarragona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

SOROMENHO, Alda da Silva; Paulo Caratão Soromenho (1984): Contos Populares (Ineditos) 1-2. Lisboa 1984/86.

UTHER, Hans-Jörg (2004): The types of international folktales. A classification and bibliography based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 vols. Folklore Fellows’ Communications 284-285-286. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

VASCONCELLOS, José Leite de; Alda da Silva SOROMENHO; Paulo Caratão SOROMENHO (1963): Contos Populares e Lendas 1-2. Coimbra 1963/66.

Descàrregues

Publicades

17-12-2013

Com citar

Sales de la Cruz, M. (2013). Les rondalles publicades en revistes catalanes del segle XIX: nous tipus localitzats en territori lingüístic català. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (2), 171–181. https://doi.org/10.17345/elop2013171-181

Número

Secció

Articles