Detalls de l’autor/a

Viscarro, Isabel

 • No 1 (1990) - Articles
  La reforma en la formació del professorat
  Resum  PDF
 • No 2 (1991) - Articles
  Juego y desarrollo infantil
  Resum  PDF
 • No 8 (1995) - Articles
  Reflexions entorn a l’expressió corporal i comunicació com a bloc de continguts a l’Educació Primària
  Resum  PDF
 • No 8 (1995) - Articles
  Juguem amb l’aigua. Una unitat de programació a l’Educació Infantil
  Resum  PDF
 • No 9 (1996) - Articles
  Matèries i assignatures optatives i lliures a l'Ensenyament de Mestres
  Resum  PDF
 • No 9 (1996) - Articles
  Converses amb Lluïsa Cortadas
  Resum  PDF
 • No 9 (1996) - Articles
  Treballem la psicomotricitat a parvulari
  Resum  PDF
 • No 11 (1998) - Articles
  Psicomotricitat: Interacció entre Educació Especial i Educació Infantil
  Resum  PDF
 • No 11 (1998) - Articles
  IIa Trobada Internacional de Psicomotricitat
  Resum  PDF
 • No 11 (1998) - Articles
  14è Congrés d'Educació Infantil
  Resum  PDF
 • No 23 (2010) - Articles
  Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil
  Resum  PDF
 • No 21 (2008) - Articles
  Converses amb Montserrat Anton
  Resum  PDF
 • No 21 (2008) - Articles
  El plantejament de preguntes com a estratègia per millorar la capacitat argumentativa
  Resum  PDF
 • No 12 (1999) - Articles
  TITANIC... ESO. Les cultures a l'escola després de deu anys de la Reforma
  Resum  PDF
 • No 12 (1999) - Articles
  L'Educació Física a l'E.S.O.
  Resum  PDF
 • No 13 (2000) - Articles
  La psicomotricitat en el marc de l'Educació Infantil
  Resum  PDF
 • No 15 (2002) - Articles
  El mestre competent. Què hauria de posseir i què hauria de transmetre de les diverses àrees curriculars?
  Resum  PDF
 • No 15 (2002) - Articles
  Representació i construcció de les nocions corporals, motrius, espacials i temporals a la sessió de psicomotricitat
  Resum  PDF
 • No 17 (2004) - Articles
  El material reutilitzat a les sessions de psicomotricitat
  Resum  PDF
 • No 17 (2004) - Articles
  L'argumentació en alumnes universitaris de Magisteri de la Universitat Rovira i Virgili.
  Resum  PDF