No 28 (2015)

DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc2015

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s’estan produint en aquests àmbits de coneixement dins i fora del nostre país. La revista s’adreça, preferentment, a la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració de docents dels diversos nivells: des de mestres amb treballs i experiències d’innovació docent fins a professors universitaris i membres d’institucions relacionades amb l’educació en qualsevol de les seves formes.

Pensem que és important oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques d’aula.

[Consulteu el número sencer] [Compreu el número en paper]

Taula de continguts

Editorial

Direcció Revista Comunicació Educativa
PDF
5

Converses

Josep Maria Pons i Altés
PDF
7-17

Articles

Joan Llusà i Serra
PDF
21-25
Diego Calderón Garrido, Josep Gustems Carnicer, Caterina Calderón Garrido
PDF
26-30
M. Asunción Martínez Vera, Sandra Gilabert Medina, Isabel Viscarro Tomàs
PDF
31-38
Antoni Gavaldà, Josep M. Pons, Luisa Girondo, Carme Olivé, Víctor Grau, Jordi Suñé, Jacint Torrents, Pilar Arumí, Joan Callarisa
PDF
39-46
Dolors Garcia Debesa
PDF
47-52
Patrícia Florenza Satorres
PDF
53-60