No 15 (2002)

DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc2002

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s’estan produint en aquests àmbits de coneixement dins i fora del nostre país.

La revista s’adreça, preferentment, a la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració de docents dels diversos nivells: des de mestres amb treballs i experiències d’innovació docent fins a professors universitaris i membres d’institucions relacionades amb l’educació en qualsevol de les seves formes.

Pensem que és important oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques a l’aula.

Taula de continguts

Editorial

Direcció Revista Comunicació Educativa
PDF
3

Converses

Antoni Gavaldà
PDF
10-13

Articles

Agustí Salvat, Antoni Gavaldà, Saturnino Gimeno, M. Carmen Pérez, Isabel Viscarro, Luis Marqués, Albert Macaya, Àngels Ollé, Jaume Aymí, Luisa Girondo, Montserrat Ríos
PDF
4-9
Enrique Fuentes
PDF
14-19
M. Carmen Pérez
PDF
20-23
Antoni Gavaldà, Antoni Santisteban
PDF
24-27
Carme Conde, Isabel Viscarro
PDF
28-32
Cristina Magriñá
PDF
33-36
Neus Saguer, Montserrat Forcada, Elisabet Saguer, Pere Nogué
PDF
37-38
Biel Pubill
PDF
39-43
Agustí Salvat
PDF
44-50
Luisa Girondo
PDF
51-53
Jacky Verrier
PDF
54-56
Àngels Ollé
PDF
56-57
Antoni Gavaldà
PDF
58
Antoni Gavaldà
PDF
58
Antoni Gavaldà
PDF
58