No 10 (1997)

DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc1997

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s’estan produint en aquests àmbits de coneixement dins i fora del nostre país.

La revista s’adreça, preferentment, a la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració de docents dels diversos nivells: des de mestres amb treballs i experiències d’innovació docent fins a professors universitaris i membres d’institucions relacionades amb l’educació en qualsevol de les seves formes.

Pensem que és important oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques a l’aula.

Taula de continguts

Editorial

Direcció Revista Comunicació Educativa
PDF
3

Articles

Professors de l’àrea de Didàctica de la Llengua
PDF
4-5
Jaume Aymí, Pilar Monje
PDF
6-12
Montse López, Mercè Martí
PDF
13-14
M. Àngels Ollé
PDF
15-18
Jacky Verrier
PDF
19-20
Equip del CRP Baix Camp
PDF
21-23
Equip del Camp d'Aprenentatge Bages
PDF
24-26
Hortènsia Grau
PDF
27-29
Gemma Solé
PDF
30-32
M. Dolors Cañabate, Mercè Rigau
PDF
33-35
Rosa M. Puertas
PDF
36-38
Francesc Alegria, Pilar Polo
PDF
39-47
Montserrat Fortuny, Joaquim M. Sugrañes, Natàlia Vives
PDF
48-51
Luisa Girondo
PDF
52
Joaquim Giménez
PDF
53
Antoni Gavaldà
PDF
53-54