Gilabert, S., and I. Viscarro. “Converses Amb Carles Parellada Enrich”. Comunicació Educativa, no. 29, Dec. 2016, pp. 7-14, doi:10.17345/comeduc20167-14.