Vives Ostios, C., and A. Marcos Pastor. “Aprendre Ensenyant: Introducció Del Paper Del Mentor a La robòtica Educativa”. Comunicació Educativa, no. 26, Oct. 2014, pp. 35-40, doi:10.17345/comeduc201335-40.