Segura Meix, M. “Indicadors d’avaluació Per Recollir Informació a Les Sessions De Psicomotricitat Del Segon Cicle d’educació Infantil”. 2022. Comunicació Educativa, no. 34, Feb. 2022, pp. 75-89, doi:10.17345/comeduc202175-89.