[1]
S. Gilabert and I. Viscarro, “Converses amb Carles Parellada Enrich”, CE, no. 29, pp. 7–14, Dec. 2016.