[1]
Àrees de didàctica de les C. E. de les C. S. de l’Expressió Plàstica, de la Llengua i la Literatura i de les Matemàtiques, “Didàctica de...: Vivència d’innovació educativa”, CE, no. 6, pp. 4–6, Jan. 2014.