Girondo, L. (2015) “Consideracions sobre el treball de resolució de problemes a l’escola”, Comunicació Educativa, (13), pp. 56–60. doi: 10.17345/comeduc200056-60.