Girondo, L. (2010) “Nous mitjans per a vells problemes: matemàtiques i alguns recursos TIC”, Comunicació Educativa, (23), pp. 58–62. doi: 10.17345/comeduc201058-62.