Viscarro, I., Martínez, M. A. and Cañabate, D. (2010) “Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil”, Comunicació Educativa, (23), pp. 34–38. doi: 10.17345/comeduc201034-38.