Segura Meix, M. (2022) “Indicadors d’avaluació per recollir informació a les sessions de psicomotricitat del segon cicle d’educació infantil”, Comunicació Educativa, (34), pp. 75–89. doi: 10.17345/comeduc202175-89.