Guillén Villar, A. (2022) “Efecte de l’ús de la plataforma Google Classroom en el rendiment acadèmic en l’assignatura de Geografia i Història de 3r d’ESO”, Comunicació Educativa, (34), pp. 53–74. doi: 10.17345/comeduc202153-74.