Vives Ostios, Cristina, and Adrià Marcos Pastor. 2014. “Aprendre Ensenyant: Introducció Del Paper Del Mentor a La robòtica Educativa”. Comunicació Educativa, no. 26 (October):35-40. https://doi.org/10.17345/comeduc201335-40.