Segura Meix, Míriam. (2022) 2022. “Indicadors d’avaluació Per Recollir Informació a Les Sessions De Psicomotricitat Del Segon Cicle d’educació Infantil”. Comunicació Educativa, no. 34 (February):75-89. https://doi.org/10.17345/comeduc202175-89.