Girondo, L. (2015). La "competència" i els aprenentatges escolars: l’àrea de matemàtiques. Comunicació Educativa, (18), 14–19. https://doi.org/10.17345/comeduc200514-19